Специфична особеност на един български говор в Албания

14/12/2017

сп. "Македонски преглед", г. ХХV, 2002, кн. 4. Христова, Евд. Палаталните съгласни - специфична западнобългарска особеност във връбнишкия говор в Албания … 81 - 

Говорът на с. Връбник, Албания, е типичен краен югозападнобългарски говор. Той се намира в географски регион, където се открива “постепенно затихване на източнобългарското по вид вокално-консонантно взаимодействие към по-слабото западнобългарско”.

При това положение съвсем естествено тук е налице преминаването на източни в западни фонетични и фонологични особености...

Целият материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024