След 17-годишно забвение: Бюлетин "Македония" възкръсна

21/01/2018


През 2018 г. Македонският научен институт възобновява своето издание „Бюлетин”, от чийто първи брой ни делят над две десетилетия. В него се обнародваха разнообразни вести за Р Македония, включително и отзиви за излезли книги. Бюлетинът натрупа популярност и намери своя аудитория, оценила достойнствата му, но, за съжаление, по различни причини отпечатването му бе преустановено. Необходимостта от подобен орган обаче остана. Тя се засилваше все повече през последните години в съответствие с повишеното напрежение в т.нар. Западни Балкани. Изключването на Р България от този регион, който привлича и пресича все повече геостратегическите интереси на много държави, не означава, че трябва да се съгласим с игнориране на части от българската нация. Напротив! 

Повечето страни в него, а и на Балканите изобщо, от векове са населявани и от българи, които очакват закрила и помощ от Родината майка. Подобен исторически факт стана реалност през октомври 2017 г., когато парламентът в Р Албания включи в Закона за националните малцинства тамошната българска общност и тя получи официален статут на малцинство. За да се достигне желаното признание, трябва да се отбележи ролята на Македонския научен институт. Със своята експертиза той осигури значителна част от аргументацията на българската дипломация и така с всеобщи усилия бе реализирана важна стратегическа цел на българската политика, жадувана от българите в Албания близо век. Завоюваният успех може да се укрепи и разшири, ако се действа с такт, но и решително, така, както нашите предци извоюваха първо Съединението (1885 г.) и Независимостта на България (1908 г.), а след това дръзнаха да воюват срещу Османската империя, за да освободят от робство българите от Македония и Тракия. Постигнатият неотдавнашен успех в Р Албания е стъпка към цялостната защита на българите отвъд границите. Тя може да бъде продължена успешно чрез подкрепа на сънародниците ни и в другите държави на Балканите, без да забравяме за българските общности в останалата част от Европа, в Америка и Австралия. Верен на своите цели и традиции да работи за духовното единство на всички българи, както и да осветлява общественото мнение в страната и чужбина за историята, етнологията, диалектите, културата и др. области, както и за съвременните политически процеси на историко-географската област Македония, МНИ реши от януари 2018 г. да започне издаване на Ежемесечен бюлетин с наименование „БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА“. 

За разлика от своя събрат, отпечатван четири пъти годишно на хартиен носител, сегашното издание ще бъде месечно, ще се разпространява по електронен път в PDF формат в обем до 30 страници. Бюлетинът ще отразява актуални събития и процеси в държавите, в които има български общности, като фокусира внимание върху тамошните медии, политика и дипломация, ще следи внимателно проявите на българите и отношението на управляващите към изявите им, ще обнародва интервюта с известни личности, ще осветлява дейността на МНИ, ще представя новоиздадени книги и сп. „Македонски преглед”, ще насочва внимание и към други издания, свързани с националната тематика, ще припомня за паметни събития и годишнини на именити дейци от историята, които не биват да потъват в забрава. За списването на Бюлетина ще отговаря Редакционна колегия в състав: председател – доц. д-р Александър Гребенаров, членове – Костадин Филипов, Николай Иванов, д-р Володя Милачков и Николай Поппетров. 

Ще бъде потърсена помощта и на специалисти анализатори, които ще наблюдават и отразяват на неговите страници процесите сред българските общности отвъд граница и политиката на управляващите там. Първоначално Бюлетинът ще се разпространява по електронната поща безвъзмездно. Впоследствие се предвижда сключване на договор за абонаментното му получаване. Надяваме се читателската аудитория да ни подскаже още предложения за нови рубрики в Бюлетина и за други инициативи, за да бъдат родолюбивите усилия на Македонския научен институт още по-народополезни! 

 Доц. д-р Александър Гребенаров

БЮЛЕТИН

БЪЛГАРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПО СВЕТА

Бр. 1 за 2018 г.

Съдържание:

Уводни думи… 1-2

Новини за Македония…3-5

Български общности зад граница… 5-10

Акцент: „Македонският парламент каза „да“ на договора…10-13

Интервю на броя
Владимир Перев: Време е София да се загрижи за българите в Македония…14-18

Анализи на специалисти по актуални теми от живота на българите в чужбина и обществено-политическото състояние на съседните народи… 18-26

Дейност на Македонския научен институт… 26-28

Нови книги и издания… 28-31

Памет за известни събития и личности

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024