Първи сведения за непознат ръкопис на 600 години

31/01/2018

сп. "Македонски преглед", г. ХХХII, 2009, кн. 3. Райкова, М. Един непознат югозападнобългарски паметник от XV век (ръкопис 194 от сбирката на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия)... 111-128.

Ръкопис No194 от сбирката на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия (по-нататьк ЦИАИ), е определен като молитвослов от XV в., сръбска редакция[1]. За произхода на ЦИАИ 194 е отбелязано, че ръкописът е "предаден в Музея от Скопския митрополит Неофит 1921 г."[2] . 

В случая това сведение за дарителя на ръкописа дава насоки и за търсене на произхода на паметника, като трябва да бъде подчертано, че ези- кът на паметника в голяма степен също отговаря на такава локализация от югозападни български езикови области. На листове 115-117 са представени пасхални изчисления за годините от 1469 до 1492. Тези данни дават възможност датировката на ЦИАИ 194 да бъде прецизирана към последните три десетилетия на XV в...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024