Солун в историята на България

25/01/2018

сп. Македонски преглед, год. VI, 1931, №  3. Чочков, Хр. Солун в историята на България..., 35—58

Градът, който, както сега, така и в миналото винаги е имал най-голямо икономическо и търговско значение за Балканския полуостров и поради това за завладяването му от страна на околните племена са се водили още от историческо време ред войни, е градът Солун [1]. Последният е бил основан във времето на Александър Велики и е бил наречен Тесалоника[2], на името на сестра му, жена на пълководеца Касандър, a сегашното му име е славянско и е произлязло от първото [3].

 Поради изтъкнатото значение, градът от основаването си дори и до днес представлява раздорна ябълка между околните племена, между които един от сериозните борци е и нашият народ.

 Дали последният е бил в ранни времена господар на този важен търговски център, е въпросът, който отдавна се повдигнат както в нашата книжнина, a така също и в някои от чуждите. Подтикнати от това обстоятелство и в желанието си да дам точно тълкуване на намерените по този въпрос документи, ще се помъча да разгледам всички мнения в настоящата си работа и да извлека исторически вярното...

 Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024