Освобождението заварва 5000 учители по българските земи

02/02/2018

Български учители в Солунската българска мъжка
гимназия "Св. св. Кирил и Методий"
сп. "Македонски преглед", г. XVIII, 1995, кн. 3. Колев, Й. Професионална и социална структура на българското учителство в Македония (1878–1902)..., 51–72

По приблизителни данни броят на българските учители в Мизия (с цяла Добруджа), Тракия и Македония през втората половина на 70-те години (непосредствено преди 1878 г.) е към 5000 души... Учителите са най-големият професионален слой - 50.05% във формиращата се българска интелигенция...

Българите в Македония формално имат право да поддържат свои училища, но срещат сериозни пречки от властите и от гръцката и сръбската шовинистични пропаганди...

Учебното дело на българите в Македония след 1870 г. (както и цялата етническа територия) се организира и ръководи от Екзархията. След 1878 г. македонските българи разчитат на подкрепата на свободната част от отечеството на българската държава...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024