Най-големите афери в историята на ВМОРО

04/02/2018

Изглед към затвора "Бялата кула" в Солун, около 1912 г.
сп. "Македонски преглед", г. XIX, 1996, кн. 3, Гоцев, Сл. „Аферите“ и техните последици за революционното движение в Македония и Одринска Тракия..., 115–140 

Един от факторите, които съпътстват и играят съществена роля в развоя на организираното от ВМОРО националноосвободително движение в Македония и Одринско в периода 1893-1903 г. са т.нар. "афери". Така са наричани разкритията, провалите, арестите и преследванията, вършени от турските влакти над българското население в двете поробени области. 

За многобройните "афери" в националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско в края на 19 и началото на 20 в. са писали редица автори...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024