Македонският въпрос в политиката на Австро–Унгария (1887–1894)

01/03/2018

сп. "Македонски преглед", г. ХХ, 1997, 3. Каменов, П. Македонският въпрос в политиката на Австро–Унгария (1887–1894)... 107–126

Основната причина за появата и развитието на македонския въпрос като понятие в историческата литература и изследвания е несправедливото разпокъсване на Санстефанска България на Берлинския конгрес. 

Наред с македонския въпрос възникват допълнителрно и източно-румелийският от 1878-1879 г., а така също и Добруджанският от 1878 г.  след присъединяването на Северна Добруджа към Румъния. 

Острите противоречия между великите сили и стремежа ив да наложат хегемонията си над интересите на балканските народи през последната четвърт на ХХ век се явяват като важна предпоставка за появата на различни, но изкуствено създадени от европейската дипломация проблеми...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024