Гърците подлагали на системни провокации евреите в Солун

20/03/2018

В първите години след Балканската война
 гръцката власт в Солун непрекъснато провокирала и
 гонела евреите. На снимката се вижда
еврейско семейство от Солун в началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", г. VI, 1930, кн. 2, Саул Мезан - Еврейството в Македония (II ч.)... с. 57-80

...Когато през зимата на 1912 г. гръцките войски се настанили в града, гръцкото правителство е заявило на Alliance Israélite Universelle, че правата на евреите не ще бъдат нарушени. През юлий 1913 г. г. Генадиос, гръцки пълномощен министър в Лондон потвърждава тия ангажменти. 

С § 11 на мирния договор между Гърция и Отоманската империя, първата се е задължила категорично да зачита живота, честта, вярата и обичаите на местните жители. На 1919 г. тогавашният и сегашен министър председател Елевтериос Венизелос е заявил през време на преговорите за мир в Париж, че евреите могат да бъдат спокойни, че не само ще се ползуват с равноправие, но още и с права, съответно равни на правата на христианското население по отношение на съботната почивка и свободата на труда през другите дни. 

Една година по-късно гръцкият парламент гласува особен закон (авг. 1920) в духа на изявленията на г. Венизелос. По-късно обаче едно първо ограничение на този закон се явява в кралския указ от 1923 г., чийто чл. 135 гласи, че събота е седмичният ден за почивка на солунските (а не македонските) евреи. Трябва да се отбележи, че още от първите дни на режима на Венизелос в Македония борбата между гърци и евреи се бе разпалила отново под покровителството на самата власт: пазарният ден става от понеделник в събота с явна цел да се ощетят евреите, носенето на традиционния фес се забранява и даже се опитват да разрушат старите исторически еврейски гробища под предлог на благоустройство. 

Евреите разбират много добре, че противоеврейската политика се инспирира от самия Венизелос, задал си за цел да сломи еврейското първенство в Солун и да елинизира града...

Целият материал четете по-долу:

      

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024