Стоян Новакович, 1870 г.: В Македония живеят българи

29/03/2018


сп. "Македонски преглед". г. VIII, 1932, кн. 2. Стоян Новакович за македонските българи. — Съобщава Д. Яpaнов.... с. 166-167.

До преди 60—70 години сърбите признаваха, че населението на Македония е българско. Свидетелства за това често пъти са бивали изнасяни. Едно такова свидетелство е и „Прва српска читанка за ниже гимназије и реалке" на Ст. Новакович, одобрена от специалната училищна комисия и издадена от сръбската държавна печатница в 1870 г. в Белград. 

На стр. 138 Новакович, като пише за Видовден, между друго казва: 

„Освен Сърбия, из която преди малко години съвсемъ бидоха изчистени турците, още трае тяхното лошо, произволно управление в Босна, Стара Сърбия и Херцеговина, земи, в които живеят сърби, и в България и Македония, земи, в които живеят наши едноверци и роднини по език и кръв, българите."

 За уверение, че тъкмо така ce изразява Новакович (в съдържанието на учебника за автор на статията е посочен Ст. Новакович),...

 Целият материал четете по-долу:  
    

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024