Откъде произлиза думата Солун

30/03/2018

Изглед към Баяз куле в Солун, началото на ХХ в.
сп. "Македонски преглед", г. V, 1929, кн. 2. Романски, Ст. Имената на някои македонски градове. 1 -Солун..., 78-84

Връзката на славянското име на града Солун с гръцкото Θεσσαλονίκη, съкратено Σαλονίκη, минало и в турски Selianik, итал. Salonicco и пр., е тъй очевидна, че до скоро в науката не беше и подиган въпрос за по-точното разяснение на произхода на едното от другото. 

Тепърва напоследък, когато A. Mazon, Contes slaves de la Macédoine sudoccidentale, Paris 1923, p. 23, изказа мнение, че славянското Сòлун предполага една гръцка форма *Σαλώνη, въпросът биде подет от слависти и романисти за разяснение не само на славянското име на града, но и на името му у други нsкои балкански народи...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024