75 години от смъртта на един от най-влиятелните руски приятели на България

31/03/2018

Павел Милюков
(1859 - 1943)
сп. "Македонски преглед", г. V, 1929, кн. 2, Милетич, Л. П. Н. Милюков и България (По случай седемдесетгодишнината на П. Н. Милюков)..., 121-128

 П. Н. Милюков е роден в Москва на 23.Ι.1859 година. Средното си и висше образование завършил в Москва в 1882 год. В Московския университет М. става доцент и преподава по история до 1893 г.. 

— От 1895 до 1898 год. М. е професор в българския университет в София. През 1898 г. М. взема участие в археологическата експедиция в Македония заедно с академика Н. П. Кондаков и проф. А. Лавров. На 1899 год. М. се завърнал в Русия.

В 1902 год. той отива в Aмерика и чете лекции в университета в Чикаго и др. В 1905 М. повторно се връща в Русия и основава тук конституционно-демократическата (тъй нар. „кадетска”) партия. 

След отричането на цар Николай II от престола (през февруарий 1917 год.) М. става министър на външните работи в кабинета на Керенски...

 Целият материал четете по-долу:


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024