От миналото на Струга

01/04/2018

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1933, кн. 3, H. А. Мушмов, От миналото на град Струга ..., 61-68

Град Струга [1] се намира, както е известно, на устието на р. Дрин или Дрим (както го нарича тамошното население), която изтича от Охридското езеро. Реката разделя града на две почти равни половини, от които тази, която се намира на десния бряг на реката, се нарича турска махала, другата — Варош. Преди 50 години градът имаше около 5000 жители. Турската махала беше населена изключително от турци, няколко егюпски (цигански) къщи и три български семейства: Янчекевци, Брандибуровци и Ковачевци. 

Варошът бе населен главно от българи, 2—3 арнаутски и само 5—6 цинцарски къщи, преселени от Горна и Долна Белица. Двете части на града се съединяват посредством един мост по средата на града, който е продължение на единственото шосе, което минава от Елбасан за Охридъ-Битоля. Същото шосе от моста до църквата служи и за чаршия във Вароша. 

Сега има втори мост, който свързва двете части на града близу при устието на реката. Нямаме никакви сведения за да знаем, кога е бил основан градът на сегашното му място. Β Струга няма никакви следи от стари сгради, които да ни подсещат, че той е бил стар град. Най-старият паметник, който е запазен там (ако не е вече задигнат от сърбите), това е част от милиарна колона с латински надпис, която датира от 217 г. сл. Хр. Тя е служела за километрически камък по пътя Вия Егнация, прокаран през II в. пр. Хр., който е минавал от Драч за Цариград. 

Тази колона беше, преди 50 години, забита при притвора на църквата Св. Георги; тя е известна на учените и е издадена в Cor. Ins. Lat. III. 711—612. Откъде е била донесена тя и поставена при църквата, не зная. За Струга има предания, па и веществени доказателства, че в старо време градът не е бил на сегашното си място,..

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024