Българите в Солун правят партия

02/04/2018

сп. "Македонски преглед", г. XII, 1940, кн. 1. Стоян Симеонов, Из борбите на македонските българи. Два документа..., 81 - 86.

Двадесет и осем години изминаха от славната балканска война, когато народът ни в героичен устрем срещу прогнилата отоманска империя можа да нанесе чутовни победи. Още преди да настъпи българската армия в Тракия и Македония, българите в Турция водиха борби (революционни и легални) за отстояване на правата си. 

Тук можем да възпроизведем два документа от 1911 год., подписани от видни българи от Солун, Битоля, Прилеп, Охрид, Ресен, Костур, Лерин, Крушово и други български градове на Битолския виляет.

 Тия два документа са от голямо значение за бурната история на македонските българи. Те подсказват, че, покрай турците и гърците, българи са живели в Солунъ, Битоля и другите градове на Западна Македония и че тия българи са имали единъ здрав елит — ръководители, които правели усилия разумно да преценяват политико-обществения момент, за да се осигурят благоприятни условия за културно-стопанско развитие и напредък...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024