Димитър Влахов пред Колишевски за македонските българи

30/05/2018

сп. "Македонски преглед", г. XXIX, 2006, кн. 1., Михов, М. Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) … 109 - 122 

Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски относно подготовката на доклада на ЦК на КПМ пред Първия конгрес на КПМ и историята на ВМРО (Обединена) 

д-р Милен Михов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) 

 Изграждането на Народна Република Македония в рамките на Федеративна Народна Република Югославия се осъществява в края на Втората световна война под ръководството на Комунистическата партия на Югославия. Политиката на Тито и на югославските комунисти предвижда създаването на федерална държава на мястото на кралска Югославия, която включва и Вардарска Македония като етнонационална съюзна единица с признати права на малцинствата. 

При тези условия, нацията в нейното марксическо разбиране, изисква историческа аргументация, което превръща миналото в обект на политиката. В условията на комунистически диктат и авторитарно управление властта е единственият източник на истината както за настоящето, така и за миналото. Историята става монопол на държавата, а нейната достоверност е обоснована в силата на партийните решения, авторитета на вождовете и казионните издания. Свикването на Първия конгрес на Комунистическата партия на Македония има важната задача да кодифицира основите на историческата парадигма за миналото на “македонския народ”. 

Произнесено от партийния водач и залегнало в документите на конгреса “единството на работническото и националноосвободителното движение в историята на македонския народ” се превръща в аксиома за македонската историография в следващите десетилетия и има своите проекции и до днес. Обединението на “националното” и “социално”, освен че в своята буквална семантика води до “национал-социализъм”, има за цел да аргументира правото на комунистическата върхушка върху властта, приписвайки си наследството на част от миналото на революционното движение.

 В това конструиране на историята непосредственото минало и развитието на македонския въпрос между двете световни войни заема важно място и неизбежно засяга въпроса за ВМРО (Обединена)...

Целият материал четете по-долу:

 

1 коментара:

  1. Прекраснна информация Браво на професора Радваме .че още има професори който пишътъ по въпроса за българитѣ по Македония!

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024