Димитър Влахов пред Колишевски за македонските българи

сряда, 30 май 2018 г.

сп. "Македонски преглед", г. XXIX, 2006, кн. 1., Михов, М. Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски за историята на ВМРО (обединена) … 109 - 122 

Писмо на Димитър Влахов до Лазар Колишевски относно подготовката на доклада на ЦК на КПМ пред Първия конгрес на КПМ и историята на ВМРО (Обединена) 

д-р Милен Михов (ВТУ “Св. св. Кирил и Методий) 

 Изграждането на Народна Република Македония в рамките на Федеративна Народна Република Югославия се осъществява в края на Втората световна война под ръководството на Комунистическата партия на Югославия. Политиката на Тито и на югославските комунисти предвижда създаването на федерална държава на мястото на кралска Югославия, която включва и Вардарска Македония като етнонационална съюзна единица с признати права на малцинствата. 

При тези условия, нацията в нейното марксическо разбиране, изисква историческа аргументация, което превръща миналото в обект на политиката. В условията на комунистически диктат и авторитарно управление властта е единственият източник на истината както за настоящето, така и за миналото. Историята става монопол на държавата, а нейната достоверност е обоснована в силата на партийните решения, авторитета на вождовете и казионните издания. Свикването на Първия конгрес на Комунистическата партия на Македония има важната задача да кодифицира основите на историческата парадигма за миналото на “македонския народ”. 

Произнесено от партийния водач и залегнало в документите на конгреса “единството на работническото и националноосвободителното движение в историята на македонския народ” се превръща в аксиома за македонската историография в следващите десетилетия и има своите проекции и до днес. Обединението на “националното” и “социално”, освен че в своята буквална семантика води до “национал-социализъм”, има за цел да аргументира правото на комунистическата върхушка върху властта, приписвайки си наследството на част от миналото на революционното движение.

 В това конструиране на историята непосредственото минало и развитието на македонския въпрос между двете световни войни заема важно място и неизбежно засяга въпроса за ВМРО (Обединена)...

Целият материал четете по-долу:

 

1 коментара:

  1. Прекраснна информация Браво на професора Радваме .че още има професори който пишътъ по въпроса за българитѣ по Македония!

    ОтговорИзтриване

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021