Италианци в Добруджа

07/05/2018

сп. "Македонски преглед", г. IX, 1935, кн. 3-4. Ст. Романски. Италианци в Добруджа..., 129 - 132. 

 Крайният Североизточен кът на българската земя, между Дунав и Черно море, известен от турско време насам под името Добруджа (по името на последния български владетел на тоя край Добротица), поради особеното си положение при устията на голямата река и на пътя на народностните движения от Южна Русия към Балканския полуостров и обратно, се оказва след премахването на турското владичество в етнично отношение твърде много пъстър.

 Покрай българи, турци и гагаузи като по-старо местно население, тук се намериха и дошли от през Дунава ромъни, руси (великоруски сектанти и малоруси), татари и немци, а покрай това в по-малък брой и гърци, евреи, арменци и цигани, и тази народностна картина остана и след присъединението на Северна Добруджа към Румъния в 1878 год., въпреки намножението на румънския елемент чрез системна колонизация (вж. Ст. Романски, Народностен характер на Добруджа, в сборника Добруджа, изд. на Съюза на бълг. учени, писатели и художници, София 1917, стр. 235-280). 

 Тая народностна пъстрота на Добруджа се е увеличила през румънско време с още един елемент, дотогава непозна в нея — италианци... 

 Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024