Българите в Солун в спомените на един учител

17/05/2018

Божил Райнов
(1857-1946)
сп. "Македонски преглед", г. VII, 1931, кн. 1. Райнов, Б. Спомени от Солун (1881-1883)..., 117-124.

В 1881 година съдбата ме тласна в Солун като учител, когато в Княжество България се разиграваха бури за държавен преврат. Тук прекарах две години при най-неблагоприятни условия: военното положение (урфие) не беше вдигнато още от Руско-турската освободителна война. 

На българина се гледаше с лошо око от гърци и турци като на елемент неблагонадежен и опасен за държавата, за мира на Изток и готов материал за плячка от малки и големи държави. 

Македонското население беше изоставено в голяма част от своята интелегенция, която се прибра в свободна България и Източна Румелия за служби, търговия и разни други предприятия...

Целият материал четете по-долу:


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024