Враня в борба за българска църква

вторник, 19 юни 2018 г.

Пазарен ден във Враня по време
на Първата световна война
сп. "Македонски преглед", 1940, г. XII, кн. 2. Чилингиров, Ст. Документи за Скопската и Нишката Епархия..., 94—108

 Българското възраждане, колкото и да е осветлено добре не само в своите главни линии, но и в подробностите си, все още има нужда от приноси, които да допълнят известни мигове от него, ограничени по място и по време. 

Такъв принос представляват предлаганите тук 23 документа за живота и дейността на българските епархии в Скопие и в Ниш през 1874 и 1875 година. Те са пращани до доростоло-червенския митрополит Григорий, най-подчертаната и авторитетна фигура от висшия ни духовен клир през онова време. Намерени са в архивата на Русенската митрополия, когато събирах материяли за ролята на Добружда и Македония в духовното и политическото окопитване на целокупния български народ...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022