Враня в борба за българска църква

19/06/2018

Пазарен ден във Враня по време
на Първата световна война
сп. "Македонски преглед", 1940, г. XII, кн. 2. Чилингиров, Ст. Документи за Скопската и Нишката Епархия..., 94—108

 Българското възраждане, колкото и да е осветлено добре не само в своите главни линии, но и в подробностите си, все още има нужда от приноси, които да допълнят известни мигове от него, ограничени по място и по време. 

Такъв принос представляват предлаганите тук 23 документа за живота и дейността на българските епархии в Скопие и в Ниш през 1874 и 1875 година. Те са пращани до доростоло-червенския митрополит Григорий, най-подчертаната и авторитетна фигура от висшия ни духовен клир през онова време. Намерени са в архивата на Русенската митрополия, когато събирах материяли за ролята на Добружда и Македония в духовното и политическото окопитване на целокупния български народ...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024