Солун, Битоля и Охрид преди повече от век

18/06/2018

Георги Белев(1868 - 1945)
сп. "Македонски преглед", 1926, г. II, кн.2. Белев, Г. До Солун, Битоля и Охрид /1904 г./..., 86—102
 Съдържание:

Изпращането ми в Македония след Илинденското въстание — Cpeщата ми в Солун с членовете на Централния македонски революционен комитет — Взетите решения — Заминаването ми за Битоля и Охрид — Впечатленията — Актът в ромънската гимназия— Мнението на един виден турчин за българите в Македония — Италианските офицери- реформатори за положението на българите в Македония — Предложението на Охридския каймакамин веднага да напусна Охрид и Македония

 Целият материал четете по-долу:

 

 Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024