Забележителна форма в говорите около Солун

17/06/2018

Снимка на ученички в Българското девическо
училище в Солун, 1882 г.

Изт. Уикипедия
сп. "Македонски преглед", г. Х, 1936, кн. 1 и 2. Л. Милетич, Една особено забележителна форма в македонските говори около Солун... 1 - 7

Колкото по-основателно се запознаваме с българските говори около Солун, родината на Св. Кирила и Методия, толкова по на яве излиза историческата връзка между старобългарския език и днешните български говори в тая област на Македония. В тази си статия аз ще укажа на една такава връзка с особен характер. 

Отколе бях обърнал внимание на три редки примера прилагателни форми от Серско: деберой (човек), мадрой (маж), едной (кон), съобщени от покойния Ст. Веркович в книжката му...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024