Начало на въоръжената борба на ВМОРО

13/06/2018

Марко Лерински от град Котел - един от
"учителите" на първите въоръжените чети  на ВМОРО
сп. Македонски преглед, год. XXХ, 2007, № 4. Лабаури, Д. По въпроса за предпоставките за активизиране на българското национално движение в Македония и Тракия през 90-те години на ХІХ и началото на ХХ в....,.

Известният български историк Кръстьо Манчев, разсъждавайки за причините за половинвековното изоставане в развитието на българското национално движение спрямо съседните национални движения на гърци и сърби, обръща внимание на отдалечеността на българските земи от основните центрове на европейската просвета, носеща със себе си в това число и живителната сила на националната идея.

Подлагайки в тази връзка на справедлива ревизия постулатите на българската марксистка историография, той също така отбелязва водещата роля в развитието на обществото не на буржоазията, а на интелигенцията„

Именно тя моделира духовния и политическия живот на нацията, без нейната предварителна работа на научно-просветителско и национално поприще не е възможна никаква революция и никакво сериозно националноосвободително движение.

По-важен се явява въпросът не за това, кога е била отворена първата фабрика, а за това кога е било отворено първото новобългарско училище, кога на историческата сцена са излезли първите български учени-публицисти, учители, писатели и духовни лидери“...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024