Най-старите монети от Александър Велики

10/07/2018

сп. "Македонски преглед", 1924, г. I, кн. 1. Н. А. Мушмов. Кои са най-старите монети от Александър Велики... 15 - 20

При една обиколка из Северозападна България през октомври 1923 г. посетих и гр. Видин. Там прегледах археологическата и монетната сбирка на Архелогическото Дружество. Между другите монети в сбирката открих и две сребърни тетрадрахми на лицето с образа на Зевса брат, с лавров венец, косата му подгъната и прибрана в тила, на около зрънчест кръг на опакото е представен Зевс полугол, седнал на престол, в дясната ръка протегната държи орел, a с лявата се подпира на скиптър. 

В дясно подпис ΑΛΕΞΑΝΔΡ(ου); наоколо изтрит зрънчест кръг. Интересното в тези две монети е това, че върху лицето не е представена главата на Александра, по подобие на Херакла, покрита с лъвска кожа, каквито са неговите сребърни монети, a главата на Зевса, както тя е представена върху сребърните монети на баща му Филип II Македонски. 

И двете монети са от един и същ печат. Едната, върху лицето, през лавровия венец и косата, носи разрез от удар, за да се изпита метала, дали е сребро или е бронз, увит в сребърна тенекия, каквито монети, при финансово затруднение на държавата са секли в cтapo време и които французите наричат „monnaies fourées"...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024