Рукови - фамилия революционери от Косинец, Костурско

11/07/2018

Христо Руков в Битоля, лятото на 1908 г.
сп. "Македонски преглед", 2007, ХХХ, кн. 4. Александрова, Ел. Участието на фамилия Рукови от с. Косинец, Костурско, в освободителните бори на Македония … 145 - 148

"...Най-възрастният представител на рода Рукови, за чиято дейност се откриват макар и оскъдни документални материали, е Наум Лазаров Руков, роден на 20 юли 1847 г. в с. Косинец, Костурско. По данни на сина му Петър Наумов Руков, Наум Руков участва в гръцкото освободително движение през втората половина на ХІХ в. 

До 1902 г. живее в Атина и като член на революционния комитет на ВМОРО организира изпращането на оръжие за подготвящото се Илинденско-Преображенско въстание. След разкритие от гръцките власти е принуден да емигрира в България, като на кораба, с който пътува, се ражда сина му Петър..."

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024