За византийците Македония е древна българска земя

12/07/2018

сп. "Македонски преглед", 1925, I, кн. 5-6. Ив. Снегаров. Византийски свидетелства от XI—XIII в. за българския характер на Македония... 1-17

Основата, върху която се издигнали и развили Самуиловото царство и Охридската архиепископия, е била българската област, която сега наричаме Македония. Войните на Византия със Самуиловата държава и домогванията на цариградската патриаршия за подчинение на охридския диоцез са давали повод на гръцките писатели да говорят за политико-икономическото и църковно положение на Македония и да наричат със същинското етнично име нейното славянско население, което е било обект на гръцките аспирации. 

Изучвайки живота на Саиуиловото царство и на Охридската архиепископия по византийските хроники и други документи, безпристрастният историк не може да не признае факта, че Византия официално и неофициално е признавала тези две исторически величини за български и техния жизнен център Македония — за строго българска земя...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024