Произход на името на град Велес

02/07/2018

сп. "Македонски преглед", г. VII, 1931, кн. 1, Ст. Романски..., Имената на някои македонски градове..., 1-6.

Велес на средния Вардар, в пъпа на Македония, е единственият град, който от най-старо време до днес е разположен все на бреговете на тая голяма македонска река, която прерязва страната презъ самата среда, от севе до юг, та името ѝ се взема изобщо за емблема на цялата земя от Шар до Бяло море и от Охрид до Родопите. 

Докато сегашната столица на Македония, Скопие, е на днешното си място на р. Вардар тепърва от средните векове насам, Велес е бил тъй край време там, гдето е и днес — на пътя, който през Бабуна, от една страна, и Овче поле, от друга, свръзва Западна и Източна Македония, най-западния кът на българската земя с нейните източни предели. 

Тук е бил също от край време мостът за преминаване от едната страна на другата, и в това намира оправдание наименованието, което турците са му дали още при завладяването на Македония от тях — Кöрrülü, от тур. дума köprü „мост"...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024