Духовният живот в Солун до XIX в.

04/07/2018

сп. "Македонски преглед", 1935, г. IX, кн. 3-4. Снегаров, Ив. Исторически поглед върху духовния живот в Солун до XIX в..., 1-20

Една от най-големите ценности, които е създала славната македонска държава, е гр. Солун, дивна красавица и незаменимо пристанище на Балканския полуостров. Около 315 година македонският цар Касандър е основал тоя град близо до старата гръцка колония Θερμὴ [1] и го нарекъл Θεσσαλονίκη по името на своята жена, дъщеря на македонския цар Филип II. [2] 

Ако и да не е бил столица на македонското царство, Солун за винаги се е свързал с областта Μaкедония, станал е нейно олицетворение и извор на духовната ѝ мощ. Когато апостол Павел от малоазийския град Троада е решил да отиде в Европа, за да разпространява християнството, той се е устремил към Солун с намерение да основе тук една твърдина, отдето новата вера да може да нанася победи на гръцкото езичество[3]. 

И, наистина, той не се е излъгал: в Солун е засиял един фар, чиито лъчи се пръснали навътре в разни кътове на полуострова. Християнската община в Солун тъй ревностно е служила на Христовото дело, че, както сам нейният основател ап. Павел свидетелствува, тя е станала „образец за всички вярващи (християни) в Македония и Ахаия"...

 Целият материал четете по-долу:

 

 Любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024