Ген. Протогеров - тайният съветник на българските царе

06/07/2018

сп. "Македонски преглед", 2009, г. ХХХII, кн. 2. Билярски, Ц. В. Из архивното наследство на генерал Александър Протогеров. II. Из кореспонденцията на генерал Александър Протогеров с българските царе Фердинанд I и Борис III … 83 - 110

...По-долу включените документи са автентично свидетелство за близостта на ген. Ал. Протогеров с българския дворец. В тях той се изявява като своеобразен таен съветник на двамата български монарси, за което ще е необходимо още документи, за да се потвърди изпълнението от монарсите на неговите съвети по въпроси, конто са убягнали на изследователите. 

Ген. Протогеров в тези писма защитава статута на ръководената от него Дирекция за Стопански грижи и обществена предвидливост през Първата световна война, а за младия цар Борис III той е един много важен съветник, който не само му вдъхва кураж, но и го напътства по въпросите за положението на българското офицерство. 

Протогеров дава ценни съвети на цар Борис III и за отношенията му с правителството на БЗНС, което се стреми и към намаляване на армията и към създаване на своя оранжева гвардия, към промяна на конституцията и дори към обявяване на България за република...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024