Населението във Вардарска Македония през 1943 г.

29/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. XXXX, 2008, кн. 1, Любенова-Бакалова, Магдалена. Етническият състав на населението във Вардарска Македония според преброяването от м. май 1943 г.... 97 - 102.

Проблемът за етническата принадлежност на населението във Вардарска Македония по време на българското управление в областта 1941 — 1944 г. не е бил обект на самостоятелно научно изследване в българската историография, тъй като след Втората световна война македонският въпрос, неразделна част от който се явява той, е превърнат в тема „табу“. 

Не само българските историци обаче са „длъжници“ по тази тема- Скопските им колеги също не дръзват да разнищят проблема, защото неговото пълно осветляване би показало не само, че „македонски народ“ по това време не съществува, но и би сринало кулата от лъжи, върху която десетилетия наред скопяни градят нацията, историята и държавата си.

Изясняването на въпроса за народностната принадлежност на населението във Вардарската част на Македония е изключително важно именно във връзка с безпочвените претенции на Скопие, че българската власт в областта в посочения по-горе период извършвала денационализация и асимилация над „македонския народ“...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024