Три непознати български евангелия от Солунско

18/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1932, кн. 1, Три български евангелия с гръцко писмо на долновардарско наречие. — Съобщава Л. Mилетич... 173-176

 Българското население около Солун, колкото и да е било непросветено и крайно потискано от турци и гърци, за чудо е запазвало доста силно народно съзнание та всякак е противостояло в борбата си за самосъхранение. 

Обнародваните животописни бележки на Дядо Трайко от с. Ватилък (вж. Мак. Преглед год. VIII, кн. 1) донегде дават понятие за духовното и материялно сьстояние на тези наши еднородци в Солунско през миналия век. Забележително е, че тъкмо в тая потисната среда, гдето гръцката писменост изключително ce е налагала, ce е развила в по-големи размери българска книжнина с гръцко писмо. 

Без съмнение това най-вече ce дължи на културното влияние на близкия Солун, гдето още в 1833 година ce отваря първата българска печатница на Теодосий Синаитски, родом от Дойран, а също тъй и на влияние на наши монаси от близката Св. Гора. В 1852 год. ce е печатало в Солун едно българско неделно евангелие с гръцко писмо, писано по говора на село Кониково (в Ениджевардарската околия) по десния бряг на Вардар. От това евангелие за жалост са запазени само първите два листа. На заглавния лист, от който притежавам фотография, [1] по-долу възпроизведена, е казано (c гръцки букви):..

 Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024