Австрийски консули за българите в Македония

19/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. II, 1925, кн. 5-6. Проф. д-р П. Ников. Австрийски консули в Турция за българите в Македония... 97 - 126

 И без това е вече твърде дълга редицата от автентични известия и свидетелства от старо и ново време, които са изнесени досега на разни места в съответната литература за Македония и които по един ясен и категоричен начин определят националната принадлежност на македонското население. 

Все пак обаче е полезно и дори необходимо да се повтаря непрестанно истината зa Македония, да се изтъква и подчертава всичко онова, което служи за нейното уясняване, догдето тя се наложи не само на съзнанието, но и на волята на всички. 

Тази истина е, която смущава и винаги ще смущава духа и парализира десницата на ония, които, наложили се днес като владетели на Македония и издавайки се за нейни освободители от робство, на първо място се постараха да освободят и лишат нейното население, въпреки неговата воля, от елементарното човешко право да си служи със своя език в църква, училище и общество...

 Целият материал четете по-долу:Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024