Засекретен доклад до Фердинанд разкрива българските шпиони в Белград

29/10/2018

Началникът на Второ отделение към МВРИ
Тома Карайовов
сп. "Македонски преглед", г. ХХVIII, 2005, кн. 4. Славов, Сл. Дейността на Второто политическо отделение към Министерството на външните работи и изповеданията (1905-1906 г.) … 69 - 90

"...По личното убеждение на Тома Карайовов, а вероятно и на останалите чиновници в отделението, сръбската пропаганда е много по-опасна от гръцката както с по-гъвкавите си методи на действие, така и поради езиковата близост между българи и сърби. Въз основа на сведенията, идващи от българските дипломатически и търговски агентства, Второ политическо отделение внимателно следи процесите, развиващи се в Сръбската четническа организация.

То обръща особено внимание на оформилата се около в. „Автономна Македония" (излизащ за кратко в Белград) и офицера Георги Герджиков/ич/ автономистка група и настъпилите в тази връзка разногласия в сръбския лагер. В документите на отделението нееднократно се препоръчва поддържането (и чрез финансови средства) на това разцепление.

За целта Тома Карайовов провежда две последователни срещи с генерал Иван Цончев, играещ в случая посредническа роля между сръбското автономистко течение и Министерството на външните работи. На втората среща, по препоръка на Цончев, присъства и представител на Герджикович. Основна тема на водените разговори е възможността за съвместни действия на сърбоманската автономистка група и ВМОРО с цел постигането на автономна неделима Македония..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024