Засекретен доклад до Фердинанд разкрива българските шпиони в Белград

понеделник, 29 октомври 2018 г.

Началникът на Второ отделение към МВРИ
Тома Карайовов
сп. "Македонски преглед", г. ХХVIII, 2005, кн. 4. Славов, Сл. Дейността на Второто политическо отделение към Министерството на външните работи и изповеданията (1905-1906 г.) … 69 - 90

"...По личното убеждение на Тома Карайовов, а вероятно и на останалите чиновници в отделението, сръбската пропаганда е много по-опасна от гръцката както с по-гъвкавите си методи на действие, така и поради езиковата близост между българи и сърби. Въз основа на сведенията, идващи от българските дипломатически и търговски агентства, Второ политическо отделение внимателно следи процесите, развиващи се в Сръбската четническа организация.

То обръща особено внимание на оформилата се около в. „Автономна Македония" (излизащ за кратко в Белград) и офицера Георги Герджиков/ич/ автономистка група и настъпилите в тази връзка разногласия в сръбския лагер. В документите на отделението нееднократно се препоръчва поддържането (и чрез финансови средства) на това разцепление.

За целта Тома Карайовов провежда две последователни срещи с генерал Иван Цончев, играещ в случая посредническа роля между сръбското автономистко течение и Министерството на външните работи. На втората среща, по препоръка на Цончев, присъства и представител на Герджикович. Основна тема на водените разговори е възможността за съвместни действия на сърбоманската автономистка група и ВМОРО с цел постигането на автономна неделима Македония..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022