Идеологията на македонизма (1886 - 1903)

28/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. XXVIII, 2005, кн. 3, Лабаури, Д. О. Идеологията на македонизма през 1886-1903 г.… 7 - 30

"...Проникването на Сърбия в Македония започва още от края на 60-те години на XIX век под формата на сръбска национално-културна пропаганда, насочена към въвличане на македонците в орбитата на влияние на Белград. Така през 1868 г. сръбските власти създават специален комитет за разпространяване на сръбската просвета в Македония и Косово.

При това официалните кръгове на Сърбия в обосновката на своите териториални претенции активно разпространяват представата за значително сръбско етническо присъствие в Македония. Така видният сръбски политик от втората половина на XIX век Й. Ристич, отнасящ Македония към Стара Сърбия, посочва, че „сърбите са разсеяни по всички краища на Стара Сърбия: на юг до Охридското езеро, до Крушево и Прилеп; на изток до Враня, Скопие, Куманово, Кратово и т.н.".

По думите на Ристич, сръбското на- ционално самосъзнание при тях било толкова отслабнало, че те „едва ли знаели към каква народност принадлежат и се задоволявали с общото с българите название християни". Затова било необходимо да се събуди в тези „християни на Старата Сърбия" сръбското им самосъзнание чрез просвета..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024