Кресненското въстание от 1878 г.

05/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. XI, 1931, кн. 3. Хр. Чочков. Кресненското въстание в 1878 година. По спомени на Пантелей Урумов... 87-102.

За да стане Кресненското въстание причината бeше провалянето на Сан-Стефанския мирен договор, по силата на който Македония пак остана турска провинция. Това положение се узакони от Берлинския конгрес през 1878 год., който допусна тая голяма неправда спрямо българите в Македония. 

Когато през месец август узнахме за решенията на Берлинския конгрес, незабавно в гр. Пловдив се събрахме около 50—60 по-събудени мъже из всички краища на Македония за да се занимаем със създаденото положение. Това събрание стана в пловдивската митрополия. Между присъствуващите бяха митрополит Панарет, епископ М. Кусев, Натанаил Охридски, д-р Мишайков, Йосиф Ковачев, А. Ляпев, Андр. Георгов, К. Шулев, А. Панов, аз (П. Урумов) и още много други, умрели и живи, чиито имена не си спомням. 

Дневният ред на това събрание беше: „Участта на Македония". След дълги разисквания събранието се приключи със следните решения: 

1. Да се молят за подкрепа европейските царски дворове; 
2. Да се отиде в Русия и да се моли лично руският император; 
3. Да се отиде във Виена да се моли австрийският император чрез посредството на епископ Щросмайер, да вземат под свое покровителство македонското население. В комисията влезе и д-р Поменов. Обаче реши ce, щото имената на членовете на комисията да не се съобщават по чисто политически съображения...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024