Народни обичаи от Боймия

07/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. VI, 1930, кн. 1, Хр. Шалдев, Народни обичаи в Боймѝя... 101 - 122

В Боймѝя са запазени много битови обичаи, които се извършват в определени дни и с определена цел. Най-характерни от тях, които са подържали борческия и свободолюбив дух на населението в Боймия, са русалийските и Тодорички игри.

Други обичаи са: лазарки, сватбени, коледарски, панагирите и дудулиците, за които тъй също тук ще дам сведения.

1. Русалии. Русалийските игри се извършват от възрастни хора, които при специално облекло и въоръжение обикалят селата в Боймѝя и съседните ѝ области с цел да съберат средства в натура и пари за обществени нужди: направа на училище, черква, манастирче и пр. ...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024