Югозападните български говори

08/10/2018

 сп. "Македонски преглед", г. VI, 1930, кн. 1, Проф. А. Селищев. Днешната югозападна граница на българската говорна област... 101 - 122


Българската югозападна езикова погранична линия, като се почне от планинскитe вериги на Горуша и Грамос и от рeката Бeлица на юг, извива от селото Слимица (Слимница) към изток и по-нататък към севeр, към българското село Лобаница и към българо-албанското градче Биглища. 

От Биглища линията отива в северозападна посока, така че на изток оставатъ българските села Ракитска, Зърновско, Леска, Пустец, Гломбочица, Подбуче. От Подбуче тя се отправя към южния бряг на Охридското езеро, към българския манастир Св. Наум. На запад от посочената граница се намират албански селища. Само два съседни пункта на юг са български: това са корчанските села Дряново и Бобощица...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024