Първото българско училище в Лерин

09/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. , 2002, кн. 3. Проф. Василка Тъпкова, Рая Заимова. За един български учител в Лерин през 70-те години на XIX век... 115 - 130.

Преди няколко години Известия на държавните архиви публикува писма до братята Йоаким и Георги Груеви, които имат принос за връзките между Екзархията и общините, за просветните проблеми в някои райони на още неосвободеното отечество, за печатното дело и пр. Измежду тези писма има едно от 28 ноември 1874 г. (№ 23) от учителя Димитър Тъпков до Георги Груев. 

Нека припомним, че Георги Груев (12.01.1832 г., Копривщица - 22.12.1899 г.), брат на Йоаким Груев, представител в 1871 г. на Пловдивската епархия в Църковно-народния събор през 1871 г., е от 1874 г. касиер на Екзархията в Цариград и член на Македонската дружина за подпомагане на българските училища и църкви в Македония, а по-късно - председател на Настоятелството за бедните училища. 

Георги Груев поддържа тесни връзки с училищните дейци в Македония, грижи се за назначаване на учители, събиране на помощи, доставка на учебници и пр...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024