Първите харамии в следосвобожденска България

11/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. XI, 1938, кн. 1-2. Първите македонски възстания (Принос по архивни документи)... 129 - 140

"...Според това съобщение, харамии са се
появили преди няколко месеца в гр. Джумая и около Кресна. Когато турската войска влезла в Горна Джумая, те прибегнали в Самоковския, Дупнишкия и Кюстендилския окръзи.

Приписват им се редица безчинства и над българското население. Така, в с. Лисия, Дупнишко, 15—20 души от тях, предимно из Кочанско, Малешевско и Разложко, уловили трима търговци и им взели 8800 гроша. След това заминали къде селата Клисура, Дреново, Логодаш, които още не били заети от турците..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024