УДБ-а: Свещениците в Скопие са българофили

02/10/2018

сп. "Македонски преглед", г. , 2004, кн. 2. В. Мучинов. Дейността на ВМРО във Вардарска Македония според непубликувани документи на ЦК на МКП (1944-1946 г.)... 23 - 38.

"...ВМРО прониква и в църковната организация. В доклада за положението в Скопие Злате отбелязва факта, че там „свещениците и ВМРО-вци са най-тясно сплотени". 

Тези свещеници според него искат автокефалност за македонска църква (т.е. противопоставят се на опитите на Сръбската патриаршия да възстанови властта си над македонските епархии) или пък поддър­жат „чисто българофилското становище за присъединяването на македонската църква към българската". 

Л. Колишевски също посочва, че на последния църковен събор „известии михайловистки, шовинистични елементи добиха позиции" в македонската църковна организация..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024