Добруджанци в борбите на българите в Македония

19/12/2018

сп. "Македонски преглед", г. XXVI, 2003, кн. 3. Жеко Попов. Добруджанци и националноосвободителното движение в Македония (1878 — 1903 г.)... 69-72

Както всички българи, така и добруджанци съчувствали и подпомагали освободителната кауза на събратята си в Македония и Одринско след Берлинския конгрес. В своята патриотична и обществена дейност освободените и останалите под румънско господство сънародници поставяли на първо място националното обединение, стараейки се да оказват морална помощ при всяка значима инициатива на българските правителства и различни организации и обществени среди. 

Откъснатите от Родината севернодобруджанци живеели с надеждата, че ще се съединят със свободните събратя и с едноплеменниците от Македония и Одринско. В Тулча, Бабадаг, Кюстенджа и други селища местните българи участвали в обсъждането на проекта на Търновската конституция, честването на 1000-годишнината от смъртта на Методий (1885 г.), с възторг посрещнали Съединението, оказали морална и материална помощ на воюващите българи във войната със Сърбия, насърчавали правителствата да работят енергично за тържеството на националната кауза в Македония и Одринско, надявайки се, че след решаването на този въпрос ще дойде ред и за Северна Добруджа...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024