Неизвестни подробности за живота на братя Миладинови

01/12/2018

сп. "Македонски преглед", г. IX, 1934, кн. 2. Хаджов, Ив. Критически бележки върху някои от вестите за Братя Миладинови..., 88-110

 За таен полицейски орган, който донесъл, че К.М. е стигнал в Цариград и искал "по какъв да е начин да се срещне с брата си"..., говори и турският министър във вече многократно споменавания свой рапорт от 27 ноември 1861 г. 

Всичко това агентът е могъл да узнае, само когато е научил, че К. М. е отишъл в затвора или сам го е видял да се интересува за брата си, искайки да го види "по какъв да е начин". 

И от руски източници се потвърждава вестта за услуга, сторена на К.М. от католишка страна. Ал. В. Рачински, тъй близък на двамата братя, пише..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024