Проф. Димитър Гоцев

13/02/2012

Проф. д.ист.н. Димитър Гоцев е роден през 1945 г. в Щипско, Вардарска Македония, в родолюбиво българско семейство, участвало активно в националноосвободителните борби на българите в Македония в края на ХІХ и първата половина на ХХ век. Дядо му е съратник на Гоце Делчев и участник в Илинденско-Преображенското въстание, а неговият баща Георги Гоцев е един от възстановителите на ВМРО в Скопие след края на Втората световна война, за което е осъден от сърбо-комунистическите власти и прекарва дълги години в Югославските затвори. 

Поради репресиите над семейството, през 60-те години на XX в. то е принудено да премине нелегално в България. Димитър Гоцев става преподавател по Нова история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научните му изследвания са посветени предимно на националната проблематика на България след Берлинския конгрес (1878). 

Има повече от 200 публикации – монографии, студии, статии, между които „Националноосвободителната борба в Македония 1912–1915”, „Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1893–1941”, „Младежките националноосвободителни организации на македонските българи 1919–1941“, „Новата националноосвободителна борба във Вардарска Македония 1944–1991 г.”, „Македонската интелигенция в периода 1919–1941 г.“ и др. Д. Гоцев е един от инициаторите за възраждане на бежанските организации в България, за създаването на ВМРО-СМД (1990) и е негов пръв председател. През 1997–2008 г. е председател на Македонския научен институт и главен редактор на сп. „Македонски преглед”.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024