"Македонски преглед", год. XXXIV, 2011, кн. 1-4

25/03/2012

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"


Година XXXIV, 2011, № 1


Съдържание

Двадесет години от възстановяването на сп. „Македонски преглед“... 7
1. Проф. дин. Трендафил Митев. Първият „цивилизационен колапс“ в Третата българска държава..., 11
2. Проф. дин. Петър Петров. Д-р Константин Иванов Мишайков (първа част)... 41
3. Д-р Ярослав Рубаха (Полша). Начало на българската политика по македонския въпрос... 69
4. Доц. д-р Анна Чолева-Димитрова. Старинни лични имена, запазени в микротопоними от с. Градево, Благоевградско... 87

 Документи, спомени, материали и интервюта

6. Борис Керемидчиев. Непубликувани спомени на бежанците от Кукушко през 1913 г. (Асан бег, Хаджи Мустафа и някои други правоверни)... 119 
8. Ана Кочева. Актуално интервю с Л. Младенов: Ризински е жертва на сподвижниците на Милошевич в Македония... 139

 Рецензии и отзиви

9. Проф. дин. Трендафил Митев. Първият мандат на Георги Първанов. С., 2011, 608 с... 143
10. Доц. д-р Маргарита Василева. Кузман Шапкарев. Публицистика. С., 2010, 512 с. ...151 

Вести

11. Елена Чалгънова. Национална кръгла маса, посветена на 130 години от рождението на Христо Силянов... 155
12. Д-р Володя Милачков. Културен „десант“ в Охрид за представяне на първата книга на Народно читалище „Кузман Шапкарев - 2009“, София... 159

Календар

13. Н.с. д-р Ангел Джонев. Македония в българския национален календар през 2011 г. ... 162

                                                       
Година XXXVII, 2011, № 2

                                                                     Съдържание

1. Проф. дин. Трендафил Митев. Българското политическо апостолство (Въведение в теорията на проблематиката)... 7
2. Проф. дин. Петър Петров. Д-р Константин Иванов Мишайков (втора част)... 33
3. Доц. д-р Анна Чолева-Димитрова. Родовите имена у българите (част А - Д)... 65 

История и съвременност

4. Доц. д-р Лиляна Василева. Още веднъж за Македонската енциклопедия... 87

Наши юбилей

5. Проф. дин. Трендафил Митев, доц. д-р Cт. Германов. Един голям български родолюбец в Канада навърши 80 години... 97

 In memoriam

6. Проф. Николай Жечев. Проф. дин. Веселин Трайков на 90 години... 101

Рeцензии и отзиви

7. Гл. ас. д-р Слави Славов - Атанас Кременлиев. Таско войвода. Македонски научен институт - София, Филиал Благоевград, 2010 г., 138 стр., с илюстрации... 117
8. Доц. д-р Маргарита Василева - Герман Миовски. Пепелища на времето История, бит и култура на село Пъпли в Самуилова Преспа, С., 2010, 599 c...123

Вести

9. Михаела Василева - Научна конференция „Националното обединение на България“ 1940 - 1944 г... 127
10. Доц. д-р Лиляна Василева. Съдържание на „Македонски преглед“ (Списание за наука, литература и обществен живот). Год. XIV-XXXIII (1991-2010)..., 133

                                                               
                                Година XXXVII, 2011, № 3
                                                                          
                                         Съдържание

1. Проф. дин. Трендафил Митев Българското политическо апостолство (Въведение в теорията на проблематиката) Втора част...  7
3. Проф. дин. Светлозар Елдъров Мечти и идеали: лидерски качества и поколенчески мотивации в борбите за национално освобождение и обединение 1878 - 1918... 51
4. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова Родовите имена у българите. Продължение (част Е - Я) ... 69

Материали

6. О. Н. Гуринова (Харъков, Украйна). Албанский вопрос в геополитических планах Болгарии на исходе Первой мировой война... 125
7. Добрина Милушева. Принципи и нова основа за изграждане на двустранните отношения между България и Република Македония... 135

Документи 

8. Доц. д-р Александър Гребенаров. Документи и материали за Македония (1941-1944). Част 1. Секретни дипломатически документи в навечерието на българското участие във Втората световна война... 143
9. Иван Марков Син на Пирина и на цяла България (архимандрит Галактион Хилендарец от с. Кремен, Неврокопско, един незаслужено забравен съратник на Васил Левски)... 153.

Рецензии и отзиви

10. Цветана Величкова - Летопис на Българската православна църква. История и личности. Т. I. Съст. Борис Цацов. С., 2010, 580 с... 161
11. Георги Н. Георгиев - Stoyan Germanov, Macedonian question. History and actuality. Macedonian scientific institute - Sofia, 2010, 64 p. ... 163

In memoriam

12. Почина проф. д-р Мирослав Попов (19.12.1928-19.09.2011 г.)...170

                                                         

Година XXXIV, 2011, № 4

                                                                     Съдържание

2. Николай Вълков. Съжителството между гражданското общество и демокрацията: из историята на организациите на българските бежанци... 35
3. Проф. Константин Йордан Една гледна точка за еволюцията на политическия процес в Македония след Илинден (по документи на Румънското генерално консулство в Солун)... 53
5. Мария Райкова Графико-фонетични особености на писмените паметници от Разложкото книжовно средище от средата и втората половина на XIX век... 73

 История и съвременност

7. Елена Хотко (Россия). Роль и место России и Болгарии в Европе..., 101

 Материали, документи и спомени

8. Доц. д-р Стоян Германов. Поредният завой в българската политика по македонския въпрос през 1971 г... 107
9. Атанас Кременлиев. Апостолската традиция сред българската колония в Австрия... 117
10. Елена Александрова. За едно дарение - признателност към предците и послание към поколенията... 121
11. Доц. д-р Лизбет Любенова. Старозагорецът Борис Охридски - последният български владика в Македония... 125

Рецензии и отзиви

12. Георги Н. Георгиев - Петрич - в миналото и сега. Изд. „Българска книжница“. С., 2010, 472 стр.... 135

Вести

13. Гл. ас. Наум Кайчев - Международна кръгла маса за Григор Пърличев и братя Миладинови... 141

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024