"Македонски преглед", год. XXIII, 2000, кн. 1-4.

30/10/2011

Година XXIII, 2000, № 1

4. Бело, Р. Лексикални заемки от албански в българския говор на с. Връбник. Корчанско (Албания) с оглед на морфологичната им адаптация... 55–64
5. Попов, Б. Табуистични названия на болести в югозападните български говори... 65–80
Документи, материали и спомени

Рецензии

10. В. Трайков – Οι έλληνεςτής Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού. Θεσσαλονίκη, 1999, 468 σ. ... 131–134
11. М. Витанова – Иванова–Мирчева, Д. и Ив. Харалампиев. История на българския език. В. Търново, 1999, 384 с. ... 135–138
12. Г. Даскалов – Лалков, М. Югославия (1918–1991). Драматичният път на една държавна идея. София. 1999... 139–144
13. В. Хаджиниколов – Статии и документи. Поредица Банско. София, № 1. 1997, 80 с.: № 2. 1998, 112 с. ... 145–156
Вести

14. Джонев, А. Конференция по повод Ньойския договор в гр. Кюстендил... 157–159

Година XXIII, 2000, №2

4. Митев, Тр. Последното активизиране на пробългарското лоби в САЩ преди „Студената война“... 61–86
5. Тетовска–Троева, М. Словообразуване на съществителните имена в Гоцеделчевския говор... 87–104
6. Тончева, Хр. Правописно–фонетични особености на Хилендарския требник № 378 от XV в. ... 105–120
7. Бело, Д. За лексикалните балканизми от турски произход в българския и в албанския език (Част I)... 121–130

Документи, материали и спомени

8. Мишев, Р. Турски дипломатически документи за проблемите и характера на населението в Европейска Турция през 1910 година... 131–138

Рецензии

9. Д. Иванова–Мирчева – Павлова. Р. и В. Желязкова. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. В. Търново, 1999, 343 с. ... 139–143
10. В. Трайков – Тренчев, Г. Учебното дело в Разлог и Разложкия край през Възраждането. София, 1999, 307 с. ... 144–146

Вести

12. Юстинианов, И. Десетгодишен юбилей на възстановения Македонски научен институт – София... 149–151
13. Дашева, К. Юбилейна кръгла маса „Българският светилник“. 120 години Национална хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий“... 151–156
14. Митев, Тр. Ново постижение на Македонския научен институт... 156–158
15. In memoriam – Проф. Милчо Д. Лалков (1944–2000).... 159

Година XXIII, 2000, №3

3. Попов, Ж.; Томич, М. и Шт. Годороджа. Румънският периодичен печат за Илинденско–Преображенското въстание през 1903 г. ... 75–94
4. Дуриданов, Ив. Руската македонистка Р. П. Усикова продължава да заблуждава научния свят... 95–108

Документи, материали и спомени

5. Бело, Д. За лексикалните балканизми от турски произход в българския и в албанския език (Част II)... 109–116
7. Китанов, Ал. и Г. Георгиев. Документи от личния архивен фонд на Никола Спасов Малешевски за дейността му във връзка е четническата акция от 1895 г. ... 127–136
8. Джонев, А. Документи за българските железопътни проекти към Македония преди Балканската воина 1912–1913 г. ... 137–152

Рецензии

9. В. Трайков – Κόντης Β. Καί Σφέτας Σ. Εμφύλιος πόλεμος Έγγραφα απο τά Γιουγκοσλαβικά                καί Βουλγαρικά αρχεία. Θεσσαλονίκη, 2000, 246 σ. ... 153–156
10. Д. Тюлеков – Пърличев, К. 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. София, 1999, 640 с. ... 157–167
11. Кр. Табакова – Манолова–Николова, Н. и Н. Желева. Летописни бележки от Средна Западна България. София, 1994, 364 с. ...168–171
12. Евг. Мицева – Марко Цененков – фолклорно наследство. Т. I: Автобиография. Песни. Пословици и характерни изрази. София, 1998, 512 с. ...172–175

Година XXIII, 2000, № 4

3. Георгиев, Г. Отражението на кризата в отношенията между Вътрешната македоно–одринска революционна организация и Върховният македоно–одрински комитет в Дупнишко (1900–1903)... 51–66
4. Чолева–Димитрова, А. Имената на селища, включени към български околии до 1919 г. и по Ньойския договор останали извън нашата граница... 67–90
Документи, материали и спомени

7. Чилингиров, А. Нови данни за строежа на съборната черква в Зографския манастир... 121–138
8. Обрешкова, С. и Ц. Обрешкова. Софрониевият Неделник“ в Македония... 139–142
9. Тренчев, Г. Ценна семейна реликва... 143–146

Рецензии

10. Ив. Дуриданов – Македония. Проблемы истории и культуры. Москва. 1999, 371 с. ... 147–161
11. В. Трайков – Исторjа на македонскиот народ. Т. II. Македонjа под турска власт (од XIV до кpajor на XVIII век). Cкопjе, 1998, 544 с. ... 162–165
12. Ж. Попов – Димитров, Т. Босилеградският край – български учреждения и личности (1878–1912), София, 2000, 144 с. ... 166–167


1 коментара:

  1. Здравейте, възможно ли е споделянето на статията Чолева–Димитрова, А. Имената на селища, включени към български околии до 1919 г. и по Ньойския договор останали извън нашата граница... 67–90?

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024