За пропагандното фалшифициране на българската история в Македония

17/09/2020

Проф. Антони Гиза
сп. "Македонски преглед", 2000, кн. 2. Проф. Антони Гиза (Полша)За пропагандното фалшифициране на българската история н Македония...  5 - 14

Антибългарската политика на Сърбия, тясно свързана с проблема за съперничеството за македонската земя, особено за така наречената Вардарска Македония, има своята дълга история. 

Може без преувеличение да се каже, че сърбите, които са изпитали не малко злини от турците по време на многовековното османско робство, всъщност не са се почувствали като част от цялостната славянска общност и са избягвали да имат общи действия с България. Още повече, от самото начало на своята свобода сърбите започват да обмислят заграбването на български земи, които до ден днешен са немалко в техните граници. Една от най-важните цели на сръбската политика още през първата половина на ХIХ век е стремежът да се завладеят македонските земи, които тога- ва все още са се намирали в границите на Турската империя, но по-голямата част от тях са били населени с българи. 

Сръбските интереси към Македония са растели все повече заедно с усилването значението на Сръбското княжество на Балканите и са присъщи за тази страна и народ до ден-днешен. Според основополагащи представи в сръбската политика, които ще бъдат обсъждани и по-нататък в тази публикация, Македония, която в течение на много векове е била в границите на България, трябва да да принадлежи на Сърбия, която се е стремяла към ек- спанзия на юг и за достъп до Егейско море...

Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024