Забрани при пиене на вода у българите

16/09/2020

сп. "Македонски преглед", 2001 кн. 4. Ст. н.с д-р Светла Богданова. Забрани при пиене на вода у българите... 89 -110

При изследване различни проблеми на фолклорната култура, най-вече при проучване на празници от календарния и семеен цикъл, изследователите отбелязват и табуирането на някои дейности, отнасящи се до ползването на вода2. Досега обаче забраните за поглъщане на вода в българската етнокултурна традиция не са били предмет на самостоятелно изследване. Настоящата статия е част от проучванията ни в тази област3... 

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024