Демографската картина в Западна Македония (1918 г.)

15/09/2020


сп. "Македонски преглед", 2001, кн. 4. Гребенаров, Ал. Демографската картина в Западна Македония (по записките на Евтим Спространов) … 21 - 32

По време на Първата световна война видният публицист, писател и обществен деец Е. Спространов1 осъществява дългогодишната си мечта да се завърне в родния си град. 

По подобие на други известни дейци от освободителната борба като Ангел Узунов, Гьорче Петров, Петър Ацев, Петър Чаулев, Георги Попхристов, Тодор Паница, Павел Христов, Сребрен Поппетров, Иван Нелчинов, Живко Коцарев и Евтим Спространов служи на българската администрация в Македония.

Евтим Спространов заема длъжността охридски окръжен управител през лятото на 1917 г. От началото на следващата година, след близо десетгодишно прекъсване, той подновява воденето на личния си дневник, в който записва наблюденията си върху обществения живот в Охрид и някои други съседни селища. Е. Спространов отразява впечатленията си за динамично променящата се демографска картина в окръга, включващ Охридска, Стружка и Дебърска околия. Известният родолюбец окончателно напуска града през м. септември 1918 г. и се установява в София, където се включва в първите редици на македонските легални и тайни организации. До края на живота си (1931 г.) той мечтае да се завърне отново в родния си град Охрид...

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024