Македония в борба за българска църква (до 1869 г.)

16/08/2019


сп. "Македонски преглед",2000, год. XXIII, кн. 1. Ст. н.с. д-р Христо Темелски. Църковно-националните борби в Македония до 1869 г. ...5-38

"...По почин на Константин Икономов и Йован Карагюров скопяни свикват голямо събрание на Кръстовден, 14 септември, 1869 г., на което вземат решение да заявят официално на Високата порта, че Скопската епархия се състои само от българи..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024