Неизвестни спомени за създаването на ВМОРО в Солун

14/08/2019

Лазар Гюров (1872-1931), първият член на ВМОРО от Петрич,
покръстен през 1894 г. в Солун лично от Дамян Груев
 (първият книжар в Петрич).
сп. "Македонски преглед", 2000, год. XXIII, кн. 1. Тодор Тараков, Методи Бисерков Спомени на един малко известен съратник на Дамян Груев...125-130

През 1985 г. във фонда на Историческия музей в гр. Петрич постъпват 32 архивни документа, свързани с живота и дейността на словослагателя и книжаря Лазар Анастасов Гюров[1]. 

 Сред тях особено място заемат личните му спомени[2], които отразяват неговата революционна дейност в гр. Солун през 90-те години на миналия век. На един твърде непринуден и сбит като изказ и стил език Лазар Гюров разкрива редица факти, за развоя и първите стъпки на ВМОРО, които по думите на Петър Попарсов са “извънредно трудни и крайно предпазливи”. 

Фактът, че спомените са написани от един обикновен “работник” на Организацията, ги прави още по-любопитни...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024