Във Вардарска Македония "на всяка крачка се среща българщината"

16/04/2019

Из "Месечни извештаj о унутрашньoj политичку ситуации на теритоpиjи наше Кралевине за месец новембар 1939 г.

Београд, 16.XI.1939 г."

"През ноември 1939 г. югославските военни разузнавачи отразяват в донесенията си нови факти. На 15 ноември Светозар Воинов от Царево село извиква „Да живее майка София..." в местната гостилница , а на 21 с.м. велешките работници Димко Митров, Стоян Тоцилов и Душан Пецов изпяват българската песен „Македонийо, черна робийо..." 

Апостол Георгиев от с. Пехчево, Малешевска околия, на 26 с.м. изпява няколко български народни песни и скандира „Да живее България". 

В доклада си за ноември 1939 г. югославското военно разузнаване констатира, че на територията на Вардарска Македония „на всяка крачка и във всеки случай се среща българщината..."

сп. Македонски преглед, год. XXXV, 2012, № 3. Иванов, д-р Костадин. Националното самосъзнание на българите във Вардарска Македония през погледа на югославските власти (1934-1941 г.), с. 52-53.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024