"Шуми Марица" оглася Радовиш на войнишко изпращане

15/04/2019

1939 г. 

"...С мисли за България се отправя към войсковата си част военнослужещият Петър Тошев от Радовиш. 

На 12 април той поръчва на оркестъра в радовишкия хотел „Белград" да му изсвири и изпее българския държавен химн „Шуми Марица"37..."

Публикувано в: сп. Македонски преглед, год. XXXV, 2012, № 3. Иванов, д-р Костадин. Националното самосъзнание на българите във Вардарска Македония през погледа на югославските власти (1934-1941 г.), с. 47.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024